Introduction

CUSTOMER SEGMENTS

With over 15 years of practical experience at KGM Vietnam, we have successfully completed numerous high-quality residential Villa projects catering to various customer segments. Our expertise lies in understanding the genuine requirements of customers prior to their purchase decisions for construction projects in Vietnam. As a result, KGM USA was established with the aim of sourcing and providing top-notch furniture products that cater to quality-conscious customers in the US market. 

Hơn 15 năm kinh nghiệm thực tế tại Công ty KGM Vietnam (Design & Build) nhiều công trình Villa nhà ở chất lượng, cao cấp đã tiếp xúc nhiều phân khúc khách hàng. Chúng hiểu rõ nhu cầu thực tế khách hàng mong muốn trước khi quyết định mua sản phẩm tại các công trình xây dựng tại Vietnam. KGM Usa ra đời thấu hiểu và tìm kiếm những sản phẩm đồ dùng trong nội thất chất lượng phục vụ cho phân khúc khách hàng chú trọng đến chất lượng có thương hiệu trên thị trường  khẩu sử dụng cho khách hàng tại Usa.

 

VALUE PROPOSITIONS

KGM is the owner of the leading e-commerce site in the Architecture industry, with a memorable domain name: KIENTRUC.com (which means "Architecture.com" when translated). It also boasts a database system of over 10,000,000 Architect users. Additionally, customers of KIENTRUC.com have exclusive access to a Design Animation Solution from Mansion, Villas, Penthouse, a team comprised of creative young architects. This solution not only adds value by connecting furniture products to various projects but also offers peace of mind through high-quality selection and beautiful designs. With its exceptional service, it aims to create valuable contributions for the Architecture community in Vietnam and interior space furniture distributors.

KGM là Công Ty chủ sở hữu trang thương mại hàng đầu trong ngành Kiến Trúc vói tên miền dễ nhớ của ngành KIENTRUC.com translate is (Architects) với hệ thống trên 10.000.00 user Kiến Trúc Sư và hơn thế nữa sẽ được chọn lọc cung cấp giải pháp Thiết Kế Diễn Họa từ Dinh Thự, Villa, Penthouse, với đội ngủ kiến trúc sư trẻ sáng tạo. Đồng thời mang giá trị kết nối sản phẩm đồ dùng nội thất đến nhiều công trình cho khách hàng an tâm có sự chọn lọc chất lượng, mẫu mã đẹp, dịch vụ tốt, tạo giá trị có ích cho cộng đồng Kiến Trúc tại Vietnam và nhà phân phối sản phầm đồ dùng trong không gian nội thất.

© KGM Vietnam. All Rights Reserved